Privacy verklaring


Lotts studio, gevestigd aan Noordewierweg 149 3812DD Amersfoort Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Lotts studio
www.lotts-studio.nl
Noordewierweg 149
3812DD Amersfoort
Nederland
0639225929
hello@lotts-studio.nl

 

Lotte Geusebroek is de Functionaris Gegevensbescherming van Lotts studio, zij is te bereiken via hello@lotts-studio.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lotts studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam

- Naam

- Adres

- Geslacht

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@lotts-studio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lotts studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het verzenden van bestellingen
- Je kunnen contacteren over gedane bestellingen
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Lotts studio analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lotts studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lotts studio) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lotts studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Geslacht, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website en internetbrowser en apparaat type worden geanonimiseerd opgeslagen en maximaal 2 jaar bewaard. Deze gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van de website en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Een e-mailadres en naam wordt bewaard tot er wordt uitgeschreven van de dienst via een uitschrijf link in de nieuwsbrief of als er contact opgenomen wordt via hello@lotts-studio.nl. Dit wordt gedaan om de nieuwsbrief te kunnen verzenden en je op de hoogte te houden van nieuwtjes of veranderingen.

Bedrijfsnaam, geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden opgeslagen zolang dit nodig is om bestellingen te verwerken of zolang het account van de consument actief is. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lotts studio deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lotts studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lotts studio jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Geslacht, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website en internetbrowser en apparaat type worden geanonimiseerd gedeeld met Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van de website en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bedrijfsnaam, naam en adres worden gedeeld met PostNL om bestellingen te versturen.

Betaalgegevens worden gedeeld met Mollie  om betalingen in de webshop te verwerken. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lotts studio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lotts studio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Naam: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

 

Naam: Pinterest

Functie: Functionele cookie die zorgt dat de “pin it” button naar behoren werkt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lotts studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@lotts-studio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Lotts studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lotts studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@lotts-studio.nl.